מיזוגים ורכישות

מלווה במומחיות וברגישות רבה מוכרים ורוכשים לבצע עסקאות מוצלחות ואחראיות

מיזוגים ורכישות

מלווה במומחיות וברגישות רבה מוכרים ורוכשים לבצע עסקאות מוצלחות ואחראיות

הסיבות המביאות עסק לקבל החלטה על רכישה או השקעה בעסק אחר:

 • רצון להגדיל נתח שוק באופן מידי – רכישת מתחרה מהתחום
 • רצון להגדיל את היקף הפעילות ולהיכנס לתחום עיסוק נוסף – ולא להקימו מאפס
 • הזדמנות עסקית –  לרכוש עסק עם פוטנציאל במחיר נמוך בהשוואה לשווי שלו

שלבי העבודה בתהליכי מכירת או רכישת עסק

רכישת עסק
 • ננתח את החלטת הרכישה/השקעה –  מה גודל העסקה הרצוי, מה מקורות המימון, האם יש תשתית ניהולית לקלוט פעילות נוספת  
 • נגבש את סוג העסק ותחום העיסוק הרצוי
 • נגבש את רשימת העסקים הפוטנציאליים לרכישה/השקעה   
 • נחפש גורמים שיוכלו לסייע לנו להגיע לעסקים שעונים על ההגדרות  
 • לאחר זיהוי העסקים הרלוונטיים, נבקש מהם תקציר שמתאר את העסק ופעילותו, הנתונים הפיננסיים וההצעה העסקית
 • נחתום על הסכם סודיות מול העסק  
 • נבחן את הכדאיות העסקית אל מול המחיר המבוקש על ידי העסק 
 • ככל שהמחיר המבוקש נראה לנו סביר,  נגבש את המתווה הראשוני לעסקה במסגרת מזכר העקרונות
 • אלווה את תהליך המו”מ להסכמה על מזכר העקרונות
 • לאחר חתימה על מזכר העקרונות, במסגרתו ייחתם גם מסמך NO SHOP מצד המוכר, נעבור לשלב בדיקת הנאותות (Due Diligence) – עסקית, משפטית וחשבונאית, שבמסגרתו נבצע בדיקות חשבונאיות לפעילות/חברה נרכשת, בצמוד לבדיקות עורך הדין בפאן המשפטי. נוודא שהמחיר שהוסכם תואם את הנתונים הבסיסיים כפי שהוצגו במזכר העקרונות. נאתר חבויות שעשויות להשפיע על השווי או על היכולת לביצוע העסקה, נבדוק מערכות יחסים שקיימות בין החברה לבין לקוחות וספקים כמו גם היבטים רגולטורים.
 • נגבש הנקודות העקרוניות להסכם המכירה הסופי המפורט
 • אשתתף ואסייע במהלך המו”מ על נוסח ההסכם המפורט שמנוסח על ידי עורכי הדין, נעבור על מצגי הרוכשת ואסייע בהכנת המצגים והמסמכים להסכם מהצד של המשקיע/הרוכש. נגבש תנאים מתלים להשלמת העסקה, ככל שידרשו.
 • אלווה את תהליך הריכוז והמעקב אחר הפעולות הנדרשות מהצד המוכר לביצוע לפני מועד השלמת העסקה, שמהוות תנאים מתלים להשלמתה, כגון, קבלת אישורים רגולטורים, אישורים מצדדים שלישיים כגון לקוחות וספקים מהותיים, הודעות לעובדים, ביצוע שימועים והודעות על סיום העסקה.  
 • לאחר התקיימות התנאים המתלים הצדדים מתכנסים לסגור את העסקה. בפני הרוכשים עומדים אתגרים רבים בקליטת החברה או הפעילות הנרכשת ומיזוגה לתוך המסגרת הארגונית שלהם. נמשיך את העבודה המשותפת על מנת להבטיח רכישה מוצלחת.

היתרון היחסי בעבודה איתי

בין אם אתם בצד המוכר או בצד הרוכש/משקיע, יש מספר שלבים שעליכם לעבור אותם על מנת להיות בטוחים בהחלטה.

זה בדיוק השלב שבו אני נכנסת לפעולה

אלווה אתכם בתהליך קבלת ההחלטות

האסטרטגי, התפעולי והפיננסי

אשמש כמרכזת הצוות המקצועי המלווה את העסקה

הכולל את נציגי הלקוח, רואי החשבון, עורכי הדין, בנקאי ההשקעות (באם קיימים), ומומחים אחרים

סוג העסקאות אותן אלווה

עסקאות עבור עסקים שהיקף המחזור השנתי שלהם מיליוני שקלים בודדים ועד עשרות מיליוני שקלים

מן הראוי להדגיש:

1. אינני מתיימרת להחליף את בנקאי ההשקעות.
2. אני עובדת בשיתוף פעולה מלא עם עורכי הדין המלווים את העסקה